Group 1400.png

Thịt Ham Xông Khói (200g/Túi)

Xuất xứ: Việt Nam

55,000đ / túi

Group 1396.png

Thịt Heo Xông Khói (200g/Túi)

​Xuất xứ: Việt Nam

61,000đ / túi

Group 1410.png

Nạm Bò Úc Đông Lạnh (350gr/vỉ)

​Xuất xứ: Úc

89,000đ / vỉ

Group 1397.png

Thịt Đầu Thăn Ngoại Bò Úc Đông Lạnh (350gr/vỉ)

Xuất xứ: Úc

159,000đ / vỉ

Group 1399.png

Thịt Đùi Gọ Bò Úc Đông Lạnh (350gr/vỉ) cắt xào

​Xuất xứ: Úc

99,000đ / vỉ

Group 1398.png

Thịt Thăn Ngoại Bò Úc Đông Lạnh

(350gr/vỉ)

​Xuất xứ: Úc

149,000đ / vỉ

Group 1408.png

Xúc Xích Đức (6*33g)

Xuất xứ: Việt Nam

61,000đ / túi

Group 1409.png

Xúc Xích Parit (9*30g)

​Xuất xứ: Việt Nam

99,000đ / túi