Brown Button Mushroom (200g)

Origin: Vietnam

49,000đ / box

King Oyster Mushroom (200g)

Origin: Vietnam

15,000đ / pack

Grey Oyster Mushroom (200g)

Origin: Vietnam

17,000đ / pack

Enoki Mushroom (200g)

Origin: Vietnam

19,000đ / pack

Radish Sprout (100g)

Origin: Vietnam

15,000đ / box

Swiss Chard (200g)

Origin: Vietnam

15,000đ / pack

Cilantro (100g)

Origin: Vietnam

8,000đ / pack

Vietnamese Basil (100g)

Origin: Vietnam

6,000đ / pack

Orlar Organic Mixed Lettuce (200g)

Origin: Vietnam

35,000đ / pack

Water Morning Glory (500g)

Origin: Vietnam

19,000đ / pack

Rosemary (50g)

Origin: Vietnam

19,000đ / pack

Katuk (300g)

Origin: Vietnam

12,000đ / pack

Leek (500g)

Origin: Vietnam

19,000đ / pack

Garlic (200g)

Origin: Vietnam

16,000đ / pack

Beet Root (500g)

Origin: Vietnam

24,000đ / pack

Asparagus (200g)

Origin: Vietnam

35,000đ / pack

Japanese Cucumber (500g)

Origin: Vietnam

39,000đ / pack

Eggplant (250g)

Origin: Vietnam

9,000đ / pcs

Cantaloupe (1 - 1.5kg)

Origin: Vietnam

120,000đ / pcs

Zespri Green Kiwi (4 pcs)

​Origin: New Zealand

85,000đ / pack

Orange (VN) (1kg)

Origin: Vietnam

32,000đ / pack

Avocado (1kg)

Origin: Vietnam

95,000đ / pack

Gala Apple (1kg - 6 pcs)

​Origin: USA

79,000đ / pack

Watermelon (2.5 - 3kg)

Origin: Vietnam

69,000đ / pcs

Seedless Lime (200g - 3 pcs)

Origin: Vietnam

11,000đ / pack

Bell Pepper Red (250g)

Origin: Vietnam

16,000đ / pack

Banana (500g)

Origin: Vietnam

19,000đ / pack

Pineapple (1kg)

Origin: Vietnam

28,000đ / pcs

Orange (US) (1kg)

Origin: USA

79,000đ / pack

Mango (1kg)

Origin: Vietnam

92,000đ / pack

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

info@kamemart.vn   |   1900 633 472   |   18/40 Nguyễn Cửu Vân, Quận Bình Thạnh, TP.HCM