Group 1435.png

Tôm Sú Ngộp Tươi (500g / 12-15 Con)

129,000đ / gói

Xuất xứ: Việt Nam

Group 1508.png

Mực Ống Tươi (500g / 3-4 Con)

115,000đ / gói

​Xuất xứ: Việt Nam

Group 1509.png

Tôm Bạc Ngộp Tươi (500g / 12-15 Con)

110,000đ / gói

​Xuất xứ: Việt Nam